NB123 BRS´İN 2021 YILLIK DEĞERLENDİRMESİNDE3/31/2021