RMK MARINE, T.DAMLA-9’U BAŞARIYLA DENİZE İNDİRDİ


 

RMK MARINE, DİTAŞ A.Ş. için geçmişte gerçekleştirdiği muhtelif tanker ve hizmet botları inşa projeleri kapsamında müşteri nezdinde sağladığı memnuniyetin ve güvenin sonucu olarak sipariş aldığı iki adet yeni römorkör inşa projesinin ikincisi olan NB 118 no.lu 70 TBP çekme gücündeki römorkör T.DAMLA-9’u 20 Aralık 2019 tarihinde başarıyla denize indirdi. Denize iniş faaliyetine, DİTAŞ Genel Müdürü Sayın Bilge BAYBURTLUGİL, RMK MARINE Genel Müdürü Adnan NEFESOĞLU ve her iki şirketin personeli katıldı. NB118 projesinin bundan sonra icra edilecek donatım faaliyetleri ile liman ve deniz kabul tecrübelerinin de başarıyla tamamlanmasına müteakip, planlara göre teslimi Mayıs 2020 ayı içerisinde yapılacaktır.
12/20/2019