Genel Bilgi

RMK Marine’nin Gemi İnşa Ana Faaliyet Alanları aşağıda belirtildiği gibidir.
  • 28.000 DWT ve 196m’ye kadar Ticari/Askeri Gemi İnşası
  • 80m’ye kadar Alüminyum ve Çelik Süper Yat İnşası
  • 40 m’ye kadar kompozit Süper Yat İnşası
En büyük alana sahip özel sektör tersanelerinden biri olan RMK Marine’nin temel altyapı imkân ve kabiliyetleri ise aşağıda sıralanmıştır.
  • Tersane Alanı: 95.243 m²
  • Kapalı Alan 30.746 m²
  • Yıllık çelik işleme kapasitesi 10.636 ton/yıl Kızak Boyutları: 170 m x 60 m
  • Kızak Üstü Portal Kreyn: 2 x 80 t
  • Yüksek Makaslı Lastik Tekerlekli Hidrolik Lift: 1x100 t, 1x320 t (Yat ve küçük ölçekli tekne taşıma amaçlı)
  • Raylı kızak: 60 x 15m (4.5 m draft ve 855 ton’a kadar yatlar için)
  • 200 m x 15m boyutlarında gemi donatım iskelesi