Karar ve eylemlerimizde bize rehberlik eden ve  temel değerlerimizi kapsayan RMK MARİNE Etik İlkeler'i,  tüm çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza yol gösterici olması amacıyla oluşturulmuştur.

RMK MARİNE olarak bu ilkeler ışığında; doğruluk, dürüstlük, sorumluluk, güven ve saygı ile, işbirliği içinde olduğumuz ülke düzenlemelerine olduğu kadar Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi Koç’un hedef ve ilkelerini yerine getirmeyi amaçlarız.  Bu yönüyle Şirket’imiz; tüm iş ortaklarından Etik İlkeleri ve ilgili Politikalara uygun hareket etmesini bekler, bunun için gerekli adımları atar.

Koç Holding liderliğinde yürütülen “Uyum Programı” ile her daim güncel kalmanın, değerlerimizi ve çalışmalarımızı sürdürebilir kılarak iş ahlakı ve etik kurallarına bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirmek için her koşulda şeffaf ve adil olmamız gerektiğinin de bilincindeyiz.

Bu kapsamda Etik İlkeler’imiz ve ilgili Politikalarımıza aykırı olduğunu düşündüğünüz ihbar ve bildirimlerinizi Etik Hattı’na, dilerseniz anonim şekilde de bildirebilirsiniz.