RMK MARINE, T.ELINOR’U BAŞARIYLA DENİZE İNDİRDİ


 

RMK MARINE, DİTAŞ A.Ş. için geçmişte gerçekleştirdiği muhtelif tanker ve hizmet botları inşa projeleri kapsamında müşteri nezdinde sağladığı memnuniyetin ve güvenin sonucu olarak sipariş aldığı iki adet yeni tanker inşa projesinin ikincisi olan NB 114 no.lu 16.000 dwt’luk ve Petrol Ürünleri/Kimyasal Tankeri T.ELINOR’u 28 Mart 2019 tarihinde başarıyla denize indirdi. RMK MARINE Genel Müdürü Adnan NEFESOĞLU yaptığı konuşmada, “Dünya gemi inşa sanayiinde meydana gelen gelişmelerin, daha çevre dostu, daha yüksek otomasyonlu ve düşük işletme giderli gemilerin yapımını zorunlu hale getirdiğini, dolayısıyla, bu alanlarda gerekli bilgi birikimini oluşturmuş, yetenek setlerine sahip tersanelerden biri haline gelen RMK MARINE’nin, günümüzün zor ve rekabetçi küresel piyasa koşullarında tercih edilen tersane olma gayretini sürdürdüğünü” vurguladı. T.ELINOR’un denize indirilişi vesilesiyle bir konuşma yapan DİTAŞ Genel Müdürü Sayın Bilge BAYBURTLUGİL de, konuşmasında dünyada petrol ve petrol türevi ürünlerin denizyoluyla taşınmasındaki önemi vurguladı, denizyoluyla taşımacılıktaki artışa rakamlarla değindi, DİTAŞ olarak hedeflerinin asfalt/ bitümen ve petrol ürünleri taşıma kapasitelerini ve iş yapma imkanlarını daha da artırmak olduğunu ifade etti ve bu projede emeği geçen tüm DİTAŞ ve RMK MARINE personeline teşekkür etti. Faaliyet, T.ELINOR’un denize indirilişinden sonra sona erdi.
3/29/2019