Ülkem İçin Toplumda Cinsiyet Eşitliğini Destekliyoruz

Koç Holding’in üstlenmeye devam ettiği sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Ülkem İçin Projesi’nin, 2015-2017 yılları için “Toplumda Cinsiyet Eşitliğini Destekliyoruz” teması kapsamında geçtiğimiz yıl Koç Holding’de ve AÇEV’de verilen eğitim ve konferanslara katılım sağlanmış, bilahare tersanemizde de bu kapsamda duyurular yapılmış, yapılan koordine ve planlamaya istinaden 28 Ocak 2016 tarihinde RMK Marine personeline, RMK Marine’de AÇEV tarafindan eğitim verilmesi sağlanmıştır.

Bunun dışında, imkanlarımız ölçüsünde eğitim kurumlarımıza eğitim malzemesi ve eğitim desteği sağlanmakta, tersaneye ziyaret talepleri yoğun tempoya rağmen mümkün olduğunca geri çevrilmemeye çalışılmakta, ziyaret sırasında önce tersanemizi ve sektörü tanıtıcı konferanslar verilmekte, bilahare bir tersane turu yapılarak çalışmaları yerinde görmeleri sağlanmaktadır.

RMK Marine, sosyal sorumluk projeleri içerisinde bulunmaya devam edecektir.